poniedziałek, 28 lutego 2011

Nowe emisje - banki spółdzielcze: MBS0720 SBK1020 BOM0221

Od dziś w obrocie znajdują się trzy nowe emisje banków spółdzielczych. Podobnie jak reszta obecnych a rynku, sa to papiery zmiennokuponowe z kuponem opartym na Wiborze 6M z marżą. MBS0720 płaci 3.20%, SBK1020 4.00% (jak PBS0720) stałą marżę ponad 6M. Na BOM0221 stała 3.50% marża obowiązuje do 2015 r. Dalej, wzrasta o 0.10% w każdym roku, począwszy od lutego 2016 (3.60%) do docelowych 4.00% (w ostatnich okresach odsetkowych 11/luty/2020 - 11/luty/2021). Zmienną marżę ma też BPS0720 - od lipca 2015 marża skacze z 3,50 do 5,50% do końca życia papieru.  

sobota, 26 lutego 2011

Krótki Przegląd Tygodnia na rynku długu

Krzywa skarbowa
 

   Miniony tydzień nie przyniósł większych zmian na krzywej, po zagotowaniu się krótkiego końca tydzień wcześniej po danych o 3,8% inflacji, rynek pozostał na nowych, wyższych poziomach. Rynek w pełni wycenia podwyżkę stóp na najbliższym posiedzeniu RPP (1-2 marca)*.  


   Rada ma teraz małą zagwostkę – wysoka figura inflacyjna, która usprawiedliwiałaby podwyżkę, z drugiej strony nie potwierdzające aż takiej presji dane o płacach (+5%), sprzedaży det (+5,8%) i produkcji przemysłowej (+10,3%). Taki komplet danych sugeruje, że presja ma charakter zewnętrzny, na który bank centralny nie ma wpływu, i po drugie, wysoki odczyt CPI może mieć charakter jednorazowy, na który chwilowo RPP może przymknąć oko.

 

*termin posiedzeń Rady został przesunięty – od teraz będą odbywały się w pierwszy tydzień miesiąca 

Rynek Calatyst

   Pojawiło się w obrocie pare nowych serii, m.in. Marvipolu (MVF1213, MVG1213, MVP0114), wkrótce pojawi się emisja serii A i B Robyga (stały 8,90% kupon). Na papierach MCI (MCI0613) pojawiły się pierwsze deale (100,15), jak i drobne oferty na smieciówkach (kupon 17%) Green House (GHA/GHB/GHC 0411). GNT0912 nadal kręci się wokół 100,25. Sektor spółdzielczych chwilowo, a może i nie chwilowo niestety zamarł.


tabelka Catalyst jest cały czas w budowie - będzie to zbiorcze zestawienie tego, czego nie znajdziecie na stronie GPW (wraz z kwotowaniami): m.in jaka jest konstrukcja kuponu, czy obligacja ma opcję wcześniejszego wykupu (callable/putable), jaki jest nominał, zabezpieczenie emisji itd. Wersja very-very-beta powyżej. 

sobota, 19 lutego 2011

Wycena Portfela - Styczeń 2011

Pora na rozpoczęcie oceny efektywności portfela w postaci comiesięcznej wyceny. Ogólnie rzecz biorąc, będzie to zastosowanie w praktyce pomysłu opisanego w ,,Hipoteka i Obligacja...''. Cel i horyzont inwestycyjny to osiągnięcie takiej wartości portfela, aby za 8lat (kiedy skończą się dopłaty BGK'u) pokrywała pozostającą do spłaty wielkość kredytu. W chwili startu portfel pokrywa 35,94% zaciągniętego długu hipotecznego.

Założenia

   Portfel był budowany od sierpnia ubr i od listopada jest portfelem zamkniętym – żadnych wpłat ani wypłat. To założenie znacznie uprości liczenie wyniku. Wartość całości będzie zależała jedynie od otrzymywanych kuponów i ich reinwestycji oraz ewentualnego korzystania na zmianach cen.
   Benchmark – brak; jeśli już, to liniowy – dobrze by było, gdyby portfel rósł 7-8% rocznie, docelowo do osiągnięcia jest 10%. Bez względu na to, jaki będzie rynek, portfel ma robić wynik.
   Co do alokacji, to budowa odbywała się przed rozpoczęciem cyklu podwyżek stóp procentowych, dlatego cały koszyk oparty jest na korporacyjnych papierach zmiennokuponowych, oferujących znaczne premie ponad wibor. Nie wykluczam oczywiście zmiany alokacji części portfela na
papiery skarbowe, pod koniec cyklu podwyżek i jeśli spready kredytowe się istotnie zmniejszą.

Wycena

   Będzie podawana raz w miesiącu, (na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca) w postaci znormalizowanej; podobnie jak wyceny (NAV) jednostek funduszy inwestycyjnych. Początkiem wyceny jest 31/12/2010 i wtedy stan portfela równy jest 1,000.


Wycena na koniec stycznia to 1,0246*, czyli wartość portfela zwiększyła się o 2,46% m/m.


Po styczniu współczynnik pokrycia kredytu: 36,89%.  

Średnia zapadalność portfela: 8,39 lat.
Średni kupon: 8,59%.
Średni ATR**: 67 dni*Wartość 1,0246 wzięła się z prostego wyliczenia: stan na koniec stycznia podzielona przez wartość początkową z 31-gru. 

**ATR - Average Time to Refixing, czyli okres czasu do zmiany kuponu, miara stosowana np. przez MinFin. Na razie nie podaję Duration portfela, jest ono praktycznie równe ATR, ponieważ cały koszyk to papiery zmiennokuponowe, a w przypadku takich duration jest po prostu równe okresowi do najbliższego resetu kuponu. 

wtorek, 15 lutego 2011

MVP0813 Ex-Dividend Day

Jutro (16/02/2011) jest dzień ex-dywidendy na MVP0813, tzn ostatni dzień, w którym można zadilować papier unikając płatności kuponowej i związanego z nim odprowadzenia 19% podatku (kupon oczywiście nigdzie nie przepadnie - otrzymamy go w postaci narosłych odsetek (accrued interest) w cenie brudnej).

Dniem ustalenia prawa do odsetek (record date) jest 18/02/2011, a więc transakcje dokonane dziś i jutro rozliczą się (T+2) odpowiednio 17 i 18/02. 


Kupon na MVP0813 ma zostać wypłacony 28/02/2011.

Jak na razie w obrocie serie B, C i E Marvipolu. 

Serie C i E to obligacje zwykłe, niezabezpieczone z premiami nad Wibor 3M 5,80% i 5,70%. Seria B (MVP0613), to nietrywialne w wycenie* obligacje zamienne na akcje, dodatkowo z opcją put (putable convertible bonds) – czyli jest to złożenie obligacji zwykłej, opcji put i opcji call na akcje. Posiadacz obligacji ma prawo (pozycja long put) przedstawić papier do wcześniejszego wykupu oraz prawo do konwersji obligacji na akcje emitenta (pozycja long call). Emitent jest wystawcą obydwu opcji. 

Inne nadchodzące wypłaty kuponów (dla papierów z Portfela) to: 

GNT0912 25/02/2011 (ex-div 23/02)
SBR0325 03/03/2011 (ex-div 01/03

*Model wyceny takich i nie tylko obligacji można znaleźć w Fixed Income Analysis F.Fabozziego, Wiley 2007

wtorek, 8 lutego 2011

(Nowy) Indeks obligacji skarbowych

Bondspot (d. MTS Ceto) wprowadzi nowy, w końcu ,,nasz’’ tzn liczony tu, na miejscu, a nie jak dotąd przez zagraniczne instytucje, indeks rynku obligacji. Na stworzenie takiego indeksu (i w sumie dobrze) podobno naciskało Ministerstwo Finansów (dla MinFinu będzie to dość wygodne narzędzie do monitorowania rynku), codzienna publikacja ma ruszyć w lutym, wraz z podaniem obliczonych wartości indeksu na danych historycznych z ok. 2008 r. Jak stwierdziła wiceprezes BondSpot, indeks ,,może w pewnym zakresie pozwalać na ocenę efektywności zarządzania funduszami dłużnymi’’. (kontekst wypowiedzi dotyczył dochodowej konstrukcji indeksu, uwzględniającej kupony z modelowanego koszyka obligacji - nie tylko zwrot ze zmian cen (jak indeksy cenowe, np. Wig20). Indeks ma się stać benchmarkiem dla funduszy dłużnych, pytanie tylko dla kogo benchmark, dla klientów czy zarządzających. Do tej pory benchmarki rynku długu były dostępne raczej wyłącznie dla zarządzających, czy ogólnie osób/podmiotów mających dostęp do platform typu Bloomberg, gdzie są podawane ich wartości. Potencjalny klient nie mógł i nadal niespecjalnie może sprawdzić jak wynik danego funduszu ma się do benchmarku (poza tym, co może znaleźć w broszurach TFI). Nowy indeks ma szanse to zmienić – będzie zapewne publikowany na ogólnodostępnej stronie BondSpot i GPW.

Parę słów o takim indeksie – jest niczym innym jak pewnym ważonym koszykiem n-papierów z n-punktów z krzywej – np. ,,benchmarkowymi’’ punktami na krzywej są 2-, 5- i 10-letnie obligacje (to są najpłynniejsze serie na krzywej, oczywiście można dołożyć bony skarbowe z krótkiego końca i np. serie WS z długiego). 


Kilka uwag: jak każdy indeks, ma pokazywać co się średnio, ,,mniej więcej’’ dzieje z rynkiem – to ,,mniej więcej’’ znaczy ile bym zarobił, gdybym powierzył pieniądze automatowi, który by zawsze utrzymywał ten sam koszyk (w domyśle duration portfela) niezależnie od miejsca, w którym znajduje się gospodarka (cykle na stopach procentowych). Tak więc porównanie z tym benchmarkiem wyniku danego funduszu pokaże nam czy zarządzający praktycznie nic nie robi (buy&hold – ulubiona strategia większości polskich funduszy dłużnych), czy ma dobre view i zgodnie z nim stara się dopasowywać pozycjonowanie ryzyka stopy procentowej portfela przewidywanego kształtu krzywej dochodowości. A może poprawia rentowność poprzez krótkoterminowy trading. Tutaj atut w ręku będą mieli dobrzy zarządzający funduszami o niezbyt rozrośniętych aktywach (jak np. PKO/CS Obligacji Długoterminowych z aktywami poniżej 300 mln zł) – z portfelem o wielkości 3-5 mld zł (podobnie z największymi OFE, gdzie części dłużne portfeli przekraczają 20 mld zł) niewiele da się zrobić w krótkim czasie, zmianę alokacji trzeba przeprowadzać stopniowo, natomiast zarządzający funduszem wielkości 100-300 mln zł może być bardzo elastyczny i całkowicie zmienić jego skład w 1-2 transakcjach. Myślę, że warto i o tym pamiętać. 

linki:  
Parkiet - Będzie polski indeks obligacji 
Parkiet - Indeks obligacji z opoznieniem 

   UPDATE :

Bondspot podał wczoraj konstrukcję indeksu oraz w szczególności portfel - koszyk obligacji wchodzących w jego skład. W tabelce za stroną Bondspot podany jest koszyk indeksu - porównywanie swojego lub wyniku funduszu do indeksu TBSP można sprowadzić do porównania efektywności tych inwestycji z zakupem pojedynczej obligacji:  
  • o terminie zapadalności 4,60 roku
  • wypłacającej 4,06% kupon
  • zakupionej z rentownością 5,47%*
  • Duration takiej obligacji wynosi 3,79*  Skład indeksu zakłada dość równomierne pozycjonowanie ryzyka krzywej, podobnie jak w strategii drabiny (ladder strategy).


*Rentowność i duration portfela indeksu wyliczona na datę spot 21/02, po cenach z 1szego fixingu 17/02

January light trading

W styczniu na portfelu pojawiły się pierwsze wypłaty kuponów (BPS0720 i PBS0720), które zostały zreinwestowane w krótszą serię Masterlease (PCM0312; 101,53, yld 9,10%) wraz ze środkami uzyskanymi ze sprzedaży z oferty (śr 103,55, yld 9,20%) serii dłuższej, PCM0314. PCM jest bardzo wygodnym papierem do reinwestycji - nominał to 100 PLN, kwota za którą chcemy nabyć obligacje nie musi być krotnością 1000 zl.
Na wczorajszym fixingu straciłem 2szt (niestety tylko 2) GNT0312 po 102,93 (yld 7,75%), co generalnie wpisuje się w strategię switchowania się na seriach tego samego emitenta wykorzystując znaczące różnice między nimi. Myślę że seria 0912 Ganta ma szanse zrobić dwie duże figury w cenie tak jak 0312. W tytule light trading, bo jak dotąd przerotowane zostało mniej niż 10% portfela.
Reinwestowanie i trading są bardzo ważne na portfelu dłużnym – znacząco podnoszą rentowność całości; w dłuższym okresie większość zwrotu będzie pochodzić właśnie z tych dwóch czynników.