wtorek, 15 lutego 2011

MVP0813 Ex-Dividend Day

Jutro (16/02/2011) jest dzień ex-dywidendy na MVP0813, tzn ostatni dzień, w którym można zadilować papier unikając płatności kuponowej i związanego z nim odprowadzenia 19% podatku (kupon oczywiście nigdzie nie przepadnie - otrzymamy go w postaci narosłych odsetek (accrued interest) w cenie brudnej).

Dniem ustalenia prawa do odsetek (record date) jest 18/02/2011, a więc transakcje dokonane dziś i jutro rozliczą się (T+2) odpowiednio 17 i 18/02. 


Kupon na MVP0813 ma zostać wypłacony 28/02/2011.

Jak na razie w obrocie serie B, C i E Marvipolu. 

Serie C i E to obligacje zwykłe, niezabezpieczone z premiami nad Wibor 3M 5,80% i 5,70%. Seria B (MVP0613), to nietrywialne w wycenie* obligacje zamienne na akcje, dodatkowo z opcją put (putable convertible bonds) – czyli jest to złożenie obligacji zwykłej, opcji put i opcji call na akcje. Posiadacz obligacji ma prawo (pozycja long put) przedstawić papier do wcześniejszego wykupu oraz prawo do konwersji obligacji na akcje emitenta (pozycja long call). Emitent jest wystawcą obydwu opcji. 

Inne nadchodzące wypłaty kuponów (dla papierów z Portfela) to: 

GNT0912 25/02/2011 (ex-div 23/02)
SBR0325 03/03/2011 (ex-div 01/03

*Model wyceny takich i nie tylko obligacji można znaleźć w Fixed Income Analysis F.Fabozziego, Wiley 2007

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz