piątek, 28 stycznia 2011

Nowe emisje - BOŚ Bank

W tym tygodniu (25/01) do obrotu na GPW Catalyst została wprowadzona emisja (prawie) 3-letnich obligacji Banku Ochrony Środowiska, BOC1213, serii B (400 MIO) oraz C (300 MIO). Papiery obydwu serii są zmiennokuponowe, oparte na Wiborze 6M z marżą. Marża na serii B jest stała 1,40%, na serii C jest zmienna - w pierwszym roku wynosi 1,15%, potem jest już minimalna - 0,10% i 0,20% w kolejnych okresach odsetkowych (tabelka poniżej).


Korzystnie dla emitenta na serii C marża będzie malała podczas gdy 6M będzie rosnąć (cykl podwyżek) - i efektywnie koszt pieniądza im zbytnio nie wzrośnie. Emitent to znany podmiot, o ratingu inwestycyjnym* BBB, stąd i niewielka premia za ryzyko. Obecne kupony to 5,20% (C) i 5,45% (B) w połączeniu z ceną po jakiej są na razie dilowane (powyżej nominału) dają dość marną rentowność chociażby w porównaniu z lokatami bankowymi. 


*Rating inwestycyjny (investment grade rating) – emitent, któremu nadano taki rating, ma zadowalającą zdolność do obsługi swojego zadłużenia; a jego papiery dłużne uznaje się że są dobrej jakości kredytowej. Rating inwestycyjny to ocena od BBB (S&P, Fitch), Baa3 (Moody’s) lub wyższa. Poniżej ratingu triple-B leżą już papiery o charakterze spekulacyjnym, czy wręcz śmieciowym (junk bonds).  

środa, 19 stycznia 2011

First hike - Rada kupuje czas

Tak więc mamy pierwszą podwyżkę stóp, RPP podniosła dziś stopę referencyjną do 3,75%. Z komunikacji, jaką starał się nawiązać z rynkiem prezes Belka, wynika, że nie jest to pojedyncza, ostrzegawcza podwyżka (preemtive strike), ale początek cyklu. Cyklu oczywiście rozłożonego w czasie. Podnosząc teraz, Rada kupiła sobie trochę czasu do następnej decyzji, przynajmniej do marca. Polemizując z wypowiedzią Pawlaka ta decyzja to dobra decyzja (swoją drogą czy kiedykolwiek politycy wypowiadają się o podwyżkach stóp pozytywnie?), wyższy o ćwierć procenta koszt pieniądza nie schłodzi konsumpcji czy popytu inwestycyjnego przedsiębiorstw. 

  Im wcześniej rozpoczęty cykl, tym mniejszy jego zasięg, co gospodarce i nam, gospodarstwom domowym i konsumentom wyjdzie na dobre. Tym razem, chyba od czasów odejścia z  NBP prof Balcerowicza, RPP nie jest ,,behind the curve'', tzn nie spoźnia się znacząco z rozpoczęciem zacieśnienia polityki pieniężnej. Zacieśnianie nie zaczęło się dziś, od początku stycznia zmieniła się wysokość rezerwy obowiązkowej (z 3,0 do 3,5%) - innego instrumentu kształtowania polityki pieniężnej banku centralnego.  

  Patrząc na dane, inflacja CPI osiągnęła poziom 3,1% zbliżając się do górnej granicy celu NBP (2,5 +/-1%), głównym czynnikiem jednak był wzrost cen paliw, ceny żywności pozostały stabilne. Rada zapewne nie próbuje tutaj walczyć z czynnikami zewnętrznymi (jakimi są ceny surowców) jak m.in. obawia się o skutki podwyżki VAT, patrzy na kształtowanie się inflacji bazowej (core inflation), pozbawionej najbardziej zmiennych czynników. 
Znaczne rozszerzenie się deficytu na rachunku bieżącym (dwukrotny w listopadzie, głównie ze względu na mocny wzrost importu) pokazuje rosnącą konsumpcję. Na obraz stabilnego wzrostu gospodarczego w Polsce składają się 2-cyfrowy wzrost produkcji przemysłowej r/r w danych za listopad oraz coraz lepsza sprzedaż detaliczna. Jeśli dołożyła by się do tego presja płacowa (na razie stopa bezrobocia jest względnie wysoka co skutecznie hamuje żądania płacowe) to może pojawić się środowisko utrwalających się oczekiwań inflacyjnych, a tak naprawdę to oczekiwania są celem walki banku centralnego - przeciwdziałanie oczekiwaniom, a nie ich skutkowi w postaci inflacji, która juz się pojawiła. 

sobota, 8 stycznia 2011

Wibory wyżej - lepsze kupony na floatersach

Powoli zaczynają się refiksować kupony na prezentowanym portfelu. Nowy okres odsetkowy zaczął się w grudniu m.in. na GNT0312 (10,43%) i GNT0912 (10,39%), BSP0620 (7,15%), w styczniu na PBS0720 (8,15%) oraz wkrótce na BPS0720 (p 7,75%).
W ślad za rosnącą krzywą wiborową rośnie i będzie rósło średnie oprocentowanie portfela. Cały portfel jest złożony z obligacji zmiennokuponowych (floating rate bonds, floaters), co w warunkach oczekiwanych podwyżek stóp procentowych powinno ochronić wartość portfela. Specjalnie podkreślam oczekiwanych, ponieważ krzywa wiborowa zaczyna rosnąć dużo wcześniej od faktycznego wystąpienia podwyżki stóp przez RPP. W efekcie, póki co, zaczynamy korzystać z wyższego oprocentowania pomimo nadal niezmienionej stopy ref NBP. Prawie wszystkie papiery w portfelu oparte są na stawce 6M (GNT0312/0912 na 3M); przez ostatni kwartał stawki 3M i 6M zrobiły 15 bps. Krzywa Wibor i FRA:


WIBOR        FRA
1M   3,67    1X4   4,06
3M   3,96    3X6   4,26
6M   4,18    6X9   4,55
9M   4,35    9X12 4,75
12M 4,39    6x12 4,73

Przy obecnych poziomach rynek FRA dyskontuje konsekwentny cykl podwyżek w tym roku, o 25 bps na kwartał, o zasięgu 100 bps.

niedziela, 2 stycznia 2011

Zmiany w portfelu

W portfelu zaszło kilka zmian - skład został zaktualizowany do tego, jaki jest obecnie. Koszyk obligacji stał się bardziej różnorodny - papiery 7 emitentów, choć tylko z 3 branż. Podczas gdy zbyt wiele różnych emisji w przypadku portfela skarbowego może utrudniać zarządzanie nim (chyba że z żałożenia chcemy mieć równomiernie rozłożenie ryzyka na krzywej (ladder strategy)), to w przypadku obligacji korporacyjnych portfel taki właśnie powinien być -  rożnorodny ze względu na dywersyfikację ryzyka kredytowego. 

Dokładnie co nowego: doszło kilka nowych papierów, ze spółdzielczych nowy jest BRA 0425 (zakup po 100,40), a ilości PBS i SBR zostały zwiększone (ze względu na okazyjne oferty jakie się pojawiły w listopadzie-grudniu, obydwie obligacje przedilowały parę razy po nominale). Wyglądało to trochę na dość wczesny coupon washing - PBS0720 właśnie wypłaca kupon (w poniedziałek 03/01/2011), dzień praw do kuponu był 24 grudnia, 
(ex-dividend day to 21-gru).

Z highyield-owych doszło całkiem sporo nowej emisji Ganta (GNT0912), która nadal wygląda okazyjnie (100,25-100,50); troche niespodziewanie przedilował mi Marvipol po 102,99 (sic!) - poszło kilka sztuk z oferty, kupowanych wcześniej po 100,84. Rynek Catalyst jest nadal wysoce niepłynny i czasem opłaca się stać wysoko na ofercie i dostać od kogoś prezent (jak tu na MVP0813 ponad 80 bps w yieldzie). 

Co do proporcji to nadal największy udział mają emisje banków spółdzielczych (razem 66%), które można uznać na dość bezpieczne papiery, pozostała 1/3 portfela to papiery, które płacą średni kupon w wysokości 10%. Na chwilę obecną wydaje się to optymalny skład. Najbliższe wypłaty kuponów to 03-stycznia na PBS0720 oraz 12-sty BPS0720.