sobota, 31 marca 2012

Akademia Przedsiębiorczości
Forum Młodych Lewiatan

   W ubiegły czwartek (29.03) w imieniu Serwisu Edukacyjnego Rynku Kapitałowego Maklers.pl miałem przyjemność poprowadzić prezentację w ramach Akademii Przedsiębiorczości Forum Młodych Lewiatan. 
   Tematem spotkania było licencjonowanie/certyfikowanie zawodów branży finansowej w Polsce, m.in. ostatnio dość drażliwy temat deregulacji licencji Maklera Papierów Wartościowych, Maklera Giełd Towarowych, Doradcy Inwestycyjnego. Na spotkaniu porozmawialiśmy o takich certyfikacjach zawodowych jak Aktuariusz z branży ubezpieczeniowej, nowym Certyfikacie Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) oraz o  międzynarodowych ,papierach' takich jak CFA (Chartered Financial Analyst), FRM (Financial Risk Manager) i PRM (Professional Risk Manager).

   Akademia Przedsiębiorczości to coroczny projekt Forum Młodych PKPP Lewiatan. Inicjatywa AP zrodziła się w 2005 roku z chęci aktywizacji środowiska akademickiego w zakresie dbania o rozwój przyszłej kariery zawodowej studentów: zarówno jako przyszłych pracodawców jak i pracowników. Bezpłatne wykłady i warsztaty skierowane do studentów, absolwentów i młodych przedsiębiorców organizowane są w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Lublinie i w Toruniu. 

   Organizatorom dziekuję za zaproszenie a uczestnikom za przybycie; myślę, że każda tego typu inicjatywa jak Akademia FM Lewiatan jest cenna - w Polsce kontakt środowiska studenckiego z rynkiem pracy i biznesem jest nadal dość nikły. Takie spotkania mogą pomoc odnaleźć się na rynku pracy, a jeśli dzięki nim gdzieś wykiełkuje pomysł na siebie/wlasna firmę, to warto w nich uczestniczyć. 

Przedterminowy wykup PCM0314 -
realizacja opcji call przez Masterlease

   W marcu zapadła jedna emisja Masterlease (Prime Car Management S.A.) - PCM0312, ale wraz z nią, emitent zdecydował sie przedterminowo wykupić pozostałą, dłuższą PCM0314. Trochę szkoda, bo znika z rynku jedna z pierwszych i naprawdę płynnych emisji. Na osłodę spółka wypłaci obligatariuszom - posiadaczom serii B (PCM0314) premię w wysokości 0,10% za każdy miesiąc pozostały do normalnego wykupu (Mar-2014), w sumie ponad standardowe narosłe odsetki dodatkowo 2,3% od nominału [dokument informacyjny, pkt 3.4.4, str 24]. 

   Kasa pojawiła się już na rachunkach i dość szybko rozlewa się po innych papierach notowanych na Catalyst - jest to dość istotny flow, bo w sumie Masterlease przelewa inwestorom na rachunki blisko 385 mln zł.